Днес в зала 102 в
административната сграда на Община Разград се проведе заключителна
пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв.“Орел“, град
Разград“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с бенефициент Община
Разград. Общата стойност на проекта е 5 948 844,51 лв., от които
5 056 517,83 лв. европейско и 892 326,68 лв. национално
съфинансиране. На нея присъстваха кметът д-р Валентин Василев и заместниците му
Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, председателят на ОбС Разград Надежда
Радославова, общински съветници, граждани и журналисти.

                Ръководителят
на проекта Ивайло Ганев представи основната цел, която е подобряване
привлекателността на Разград като градски център, който осигурява адекватно
качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за
градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с
високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда. Той
припомни, че в рамките на проекта площта на обектите на интервенция –създадени
или рехабилитирани в градските райони е 158 230,00 кв.м.. Увеличена е
растителността с 1240 иглолистни и широколистни дървета, 1300 храсти, 1500 м.
живи плетове и затревяване на над 4600 кв.м. зелени площи. Изградени са нови и
рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари. Изградени и оборудвани
детски и спортни площадки (за различни възрастови групи, с мултифункционално
предназначение и достъп за ползватели с увреждания). Рехабилитирани са улици и
вътрешноквартални паркинги. В рамките на проекта е изградено и енергоспестяващо
вътрешноквартално, парково, алейно  и
улично осветление. Осигурена е достъпна архитектурна среда и гарантиран
физически достъп на хора с увреждания и в неравностойно положение. Изградени са
места за отдих и почивка.

                По
време на срещата кметът д-р Валентин Василев благодари на хората, ангажирани с
изпълнението на благоустрояването на кв.„Орел“ и на хората, които живеят там за
проявеното разбиране по време на дейностите. Той сподели, че трябва да се
казват и проблемите, а не само хубавите неща, като визира факта, че проектът
включва облагородяване на 2/3 от квартала. Д-р Василев припомни, че Община
Разград има готови и изготвени проекти за останалата част и се търсят
възможности за финансиране. Градоначалникът сподели част от негативните
коментари във връзка с дейностите и попита „Кой е направил повече за „Орел“? Какво
е направил?“. Припомни, че преди години административен ръководител е нарекъл
квартала „само спалня“- и отказа да приеме това като
сериозно твърдение. Дори и след приключване на проекта ние няма да спрем да
полагаме грижи за кв.“Орел“, категоричен беше той. Припомни, че извън обхвата
на проекта, с общински средства е поставено енергоспестяващо LED осветление на улиците „Ивайло“ и
„Юмрукчал“.

                Д-р
Василев коментира нападките и провокациите от общински съветници и други, като
обясни, че не може да приеме съвети от хора, които 30 години не са направили
нищо в този град и сега дават определения.