По установена вече традиция резултатите от държавните зрелостни изпити в Разградска област бяха представени на съвместна пресконференция на Областна администрация-Разград и Регионалното управление на образованието-Разград. Какви са постиженията на зрелостниците и как ги коментираха просветният началник в Лудогорието и губернаторът, подробностите в прикачения звуков файл.