От днес започва данъчната кампания. Декларациите за доходите на физическите лица вече могат да се подават както по електронен път, така и на място в офисите на Националната агенция по приходите. Данъчната кампания ще продължи до края на април, информира началникът на отдел „Услуги за клиенти“ в НАП – Разград Йордан Йорданов.

Отстъпката от 5% за ранно деклариране и плащане на данъка остава, но има условие за това. Хората, които искат да ползват тази отстъпка от данъка за довнасяне, имат време до 31 януари да подадат декларацията, да внесат данъка, като задължително изискване е да няма никакви неплатени стари задължения.

Всеки човек, който притежава електронен подпис или безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код (ПИК), може да подаде данъчната си декларация по интернет. Може де се подаде и по пощата с обратна разписка, както и във всеки офис на НАП.

Повече подробности за данъчната кампанията за физическите лица и за фирмите ще чуете от Йордан Йорданов в прикачения звуков файл.