Адриан Димитров Атанасов спечели конкурса за директор на дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“ в Община Разград и днес е първият му работен ден на тази длъжност.

Адриан Димитров е на 40 години. Завършил е средното си образование в ТАМ“Шандор Петьофи“-Разград, а висшето – в Технически университет-София, магистър в специалността „Електроника“.

Работил е 5 години като компютърен специалист и системен администратор в частни фирми. От 2011 г. с прекъсване от 1 година работи в Община Разград като главен експерт „Информационно обслужване“.