Исперихската фирма „Агротайм“ ООД – Исперих бе отличена от Агенцията по заетостта в ежегодната класация „Работодател на годината” в категория „Работодател, наел най-много безработни лица от общини с висока безработица за устойчива заетост“.
Дружеството, собственост на баща и син – Иван и Теодор Крачунови, работи в сферата на земеделието и животновъдството. То е наело 103 безработни лица през тази година и по тази причина е на първо място в една от шестте категории.
Фирмата членува в Българска земеделска камара, Българска асоциация на фермерите, Асоциация на свиневъдите в България, Национална асоциация на производителите на семена и посадъчен материал.
С приз бе отличена и Регионалната служба по заетостта в Русе, към която са Бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат. Призът е в категория „ДРСЗ с най-голям принос и иновативен подход при реализацията на схема „Младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г.”.