Авторът на книгата „Село Равно – следи от миналото“ подари на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен екземпляр от творбата си с посвещение, съобщиха от пресцентъра на институцията.
През 2015 г. Исмаил Абтулов Хасанов потърсил за съдействие при издаване на труда си г-н Хюсмен, който тогава бе народен представител в 43-тото Народно събрание. Вече след издаването на книгата в тираж 500 броя авторът отново потърси спомоществователя си, за да изрази своето уважение и благодарност.
Г-н Хасанов е пенсионер, който иска да запази паметта за историята на родното си село от XIV в. досега. Източниците, които е използвал за написването на историческия очерк, са архивите на България и Турция, Народната библиотека в София, библиотеките в Разград и Русе. Преди пенсионирането си Исмаил Хасанов е работил като ръководител на администрациите в Сеново и Вятово, бил е и училищен директор.
При срещата си с Областния управител Хасанов коментира, че е впечатлен от активността на г-н Хюсмен и усета му да насочва вниманието си към конкретните актуални проблеми в живота на жителите на Лудогорието.