Покана от Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова – 20.10.2016 год.

Уважаеми съграждани, Във връзка с многобройни сигнали и жалби на граждани за периодични замърсявания на въздуха на територията на града ни Ви, каня на извънредно заседание на ПК по ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград – 04.10.2016 год.

04.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Раз ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград – 03.10.2016 год.

03.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ от 16.09.2016 г. На Председателя на ОбС – Разград

ОБЯВЛЕНИЕ от 16.09.2016 г. На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ от 15.08.2016 г.

На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, Уведомявам Ви, че чрез Общински съвет – Разград до Административен съд – Разград е постъпила жалба с вх. № 414 о ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ – 25.07.2016 год.

Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ