Рубриката „Местен парламент” – ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на ОбС Разград Надежда Радославова – 14.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 201 ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубриката „Местен парламент” – ОБЯВЛЕНИЕ – 02.02.2017

ОБЯВЛЕНИЕ Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова – 05.01.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова – 12.12.2016 год.

ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Покана от Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова – 20.10.2016 год.

Уважаеми съграждани, Във връзка с многобройни сигнали и жалби на граждани за периодични замърсявания на въздуха на територията на града ни Ви, каня на извънредно заседание на ПК по ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ