Рубриката „Младите“ с клуб „Репортери“ към ЦЛР – ЦУТНТ – 31.01.2018 год.

В днешното издание на рубриката „Младите” клуб „Репортери” към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество е подготвил интервюта с най-новите почетни граждани на нашия град – Иван Джебаров и Красен Иванов, които може да чуете в прикачения звуков файл.