100 социално слаби лица от община Разград ще получават топъл обяд до края на годината

Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” от началото на месец март до края на 2018 година. Това стана възможно благодарение на одобреното проектно предложение и сключен договор между Фонд „Социална закрила” и местната управа. Финансирането е в размер на 30 015 лв.

50 са лицата, които са одобрени и ще получават храна от кухнята на Домашен социален патронаж, каза директорът на социалното звено Янка Георгиева. Паралелно с тази програма тече и осигуряване на обяд на още 50 социално слаби от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, уточни Георгиева.