Устройствен правилник прие на първото си заседание днес Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия

Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Разград, председателствано от кмета д-р В. Василев, се проведе днес, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Негов заместник е зам.-кметът Галина Георгиева, секретар на съвета е Данчо Димитров – ст. специалист „Отбрана и сигурност“ в общинска администрация. В Общинския съвет влизат и членове: представители на общинска администрация – Ердинч Хасанов – зам.-кмет, Нели Добрева – секретар, общински съветници – Валентина Френкева, Мариан Иванов, директори на дирекции в общинска администрация – арх.Петър Сергев „ТСУ“ и Недим Тахиров – „ПОС“, представители на институции в Разград: Славчо Иванов – началник „РСПБЗН“, Деян Георгиев – началник РУ на МВР, д-р Анатолий Стойнов – зам.-директор на РЗИ, д-р Милена Кехайова – БЧК и Венцислав Илиев – началник отдел в Регионален център на „Енерго Про Мрежи“ АД, и Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. На заседанията на съвета могат да присъстват и други лица, които имат отношение.
На първото си заседание Общинският съвет прие Правилник за организация на дейността си. Този съвет ще разработва и координира дейности по изпълнение на общинска програма за намаляване на риска от бедствия, ще изготвя доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Разград.
Комисар Емилиян Станев – директор на РД противопожарна безопасност и защита на населението запозна членовете на съвета за промените в Закона за защита при бедствия и дейностите, и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.
Кметът на Разград д-р Валентин Василев посочи, че една от дейностите за намаляване на риска от бедствия, е почистването на коритото на река Бели Лом, което се прави от миналия месец. След като приключи с тази река, екипът на ОП „Паркстрой“ с техниката си ще почиства и деретата в населените места.
За почистване на дерета и отводнителни канали в общината през следващата година са планирани 20 000 лв. в бюджета. Още 20 000 лв. ще се планират за непредвидени спешни разходи при извършване на аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия.