Рубрика „Младите“ – първа изява на клуб „Наблюдател“ към ОУ „Ив. С. Тургенев“- 1.11.2016 год.

В рубриката „Младите” в студиото на Общинско радио Разград са подрастващите от клуб „Наблюдател“ към ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ с ръководител Севдалина Петкова. Те са поканили главният редактор на вестник „Екип 7“ Митко Ханчев по повод днешния празничен ден на будителите. Коментари по важните теми от ежедневието може да чуете в прикачения звуков файл.