Рубриката „Младите“ с Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс“ – 28.06.2017 г.

В рубриката „Младите” ще имате възможността да чуете подробности за еко кампанията „Лист по лист“, подета миналата година от възпитаници на Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс“.  Те ще обявят и какъв е крайният резултат от екологичната им акция. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.