Агресията в училище е тема в първото издание за 2017 г. на рубриката „Младите”.
В следващите минути Ви предлагаме да чуете репортажа на Патриция Колева от клуб „Репортери” към Център за ученическо, техническо и научно творчество в Разград.