Днес стартираме нова рубрика. В „Зелен календар” ежемесечно заедно с Радка Стоянова ще коментираме важни бележити дати, свързани с Есперантското движение.
Подробностите от първото издание, чуйте в прикачения звуков файл.