Рубриката „Вашите консултации” – 22.06.2017 г.

В поредното издание на рубриката синдикалистът Иван Димитров коментира темата, свързана с прекратяване на трудовия договор.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.