Синдикалистът Иван Димитров днес продължава темата, свързана с проблемите при прекратяване на трудовия договор от страна на работника/служителя без предизвестие. Пред нас той ще разгледа два конкретни казуса.
Конкретиката чуйте в прикачения звуков файл.