Рубриката „Вашите консултации” – 13.07.2017 г.

С днешна дата синдикалистът Иван Димитров продължава да ни консултира обстойно и професионално по темата, свързана с прекратяване на трудовите договори.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.