Синдикалистът Иван Димитров с днешна дата продължава интересната тема, свързана с прекратяване на трудовия договор.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.