Рубриката „Вашите консултации” – 06.07.2017 г.

Синдикалистът Иван Димитров с днешна дата продължава интересната тема, свързана с прекратяване на трудовия договор.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.