Рубриката „Вашите консултации” с Иван Димитров – 15.12.2016 год.

С днешна дата синдикалистът Иван Димитров продължава темата за трудовата дисциплина, като ще постави акцент върху правилника за вътрешен трудов ред.
Подробностите от първо лице, в прикачения звуков файл.