Рубриката „Вашите консултации” с Иван Димитров – 1.12.2016 год.

Днес, сътрудникът по трудово-правните въпроси към Регионалния съвет на КНСБ Иван Димитров ще продължи днес темата за колективните договори и ще ни занимае с проблемите около областните съвети за тристранно сътрудничество.
Подробностите – в прикачения звуков файл.