Рубриката „Вашите консултации” с Иван Димитров – 08.06.2017 г.

В днешното издание сътрудникът по трудово-правните въпроси към Регионалния съвет на КНСБ Иван Димитров ще развие пред нас темата, свързана с връчването на заповедта за прекратяване на трудовите правоотношения.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.