Предстоят извънредни проверки на мебелните фирми за отпадъците от производството

Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ Русе.

Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости (ПДЧ, МДФ и др.) за отопление.
Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си.

Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което се наказва с глоба от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за физически и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.