Покана на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова – 26.10.2016 год.