Осем снегопочистващи машини са ангажирани с осигуряване проходимостта на уличната мрежа в Разград. Достъп има до селата Мостагоново, Недоклан и Островче. Седем снегорина и една роторна машина разчистват снегонавяванията по пътищата към останалите населени места, каза кметът д-р Валентин Василев.