Областният управител откри редовното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри днешното редовно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, съобщиха от пресслужбата на областна управа.

Дискусията се проведе в залата на Общински съвет-Разград, ръководи я заместник областният управител Евгени Драганов.
На заседанието на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград бяха обсъдени и приети отчетът за дейността на съвета през 2016 г. и плана за дейността през 2017 г., като за всеки от документите участниците в Съвета си дадоха едноседмичен срок, ако имат допълнения, да ги представят. На ротационен принцип бе променен съставът на Областния оперативен щаб към Областния съвет, той вече е 10 вместо 9-членен и включва: Светлин Симеонов – главен експерт в Областна администрация Разград; Ахтер Велиев – Кмет на община Завет, представляван от Халиме Добруджан – Главен секретар на Община Завет; Димитринка Купринджийска – Председател на Районен съд Исперих; Любомир Георгиев – Районен прокурор в Районна прокуратура Разград; Ани Петьова Василева – Полицейски инспектор в сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция” и Областен координатор по домашното насилие в Областна дирекция на МВР Разград; Росица Калинова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Кубрат; Д-р Селиме Карагьозова – Председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари в област Разград; Атанас Дончев – Началник на Регионално управление на образованието Разград; Георги Милков – Председател на УС на СНЦ „Център на НПО в гр. Разград”, Росен Аврамов – Директор на Център за обществена подкрепа към СНЦ „Жанета”, гр. Разград.
На заседанието бе представена и обсъдена Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения с препоръка да бъде прилагана в училищата в Област Разград.