В рубриката „На кафе” Димитър Петров – отговарящ за „Връзки с обществеността“ в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” в Разград разговаря с Валентина Василева секретар-библиотекар в НЧ „Самообразование – 1894” в село Побит камък. Тя ще разкаже за Етнографската къща в село Побит камък. Етнографското богатство в Побит камък е събрано и подредено в стари къщи, превърнати в места за запознанство на туристите с характерния бит и култура на местната етнографска група балканджии.