„На кафе“ – 29.06.2018 год.

В рубриката „На кафе” Димитър Петров – завеждащ „Връзки с обществеността“ в РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград разговаря с Емилия Тотева – секретар-библиотекар в НЧ „Нов живот 1909” в село Ушинци по проблемите на библиотеката и обслужването на хора от различни уязвими групи. Подробностите – в прикачения звуков файл.