Днес в рубриката “На кафе” Димитър Петров – завеждащ „Връзки с обществеността“ на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” в Разград, разговаря с началника на Регионалното управление по образованието Ангел Петков.

Библиотеката работи с ученици от основните и средни училища и детски градини през цялата календарна година. Включва в своите инициативи обучения, открити уроци по история, фолклор, честване на календарни и исторически дати и годишнини, деца и ученици от различни възрастови групи и класове, като кани за партньори други културни институции за съвместна дейност като Държавен архив, Исторически музей, Капански ансамбъл, Филхармония, читалища и други неправителствени организации.