В рубриката „На кафе” Димитър Петров отговарящ за „Връзки с обществеността” в Регионална библиотека разговаря с Димитрина Катева – председател на ЕДК „Д-р Иван Кирчев”.

За 29-ти път Есперантски дом за култура „Д-р Иван Кирчев” и Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф” в Разград ще проведат традиционния си празник Есперантска творческа среща „Абритус”. Това ще се случи днес и утре в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”.

Разград отново ще бъде център на международното есперантско творчество. Този празник води началото си преди 29 години като регионален, а през 1995 година прераства и в международен.

Срещата ще започне с откриване на изложба с илюстрации по книги на разградския художник Николай Добрев и премиера на новата книга на Иваничка Маджарова „Съдби на кръстопът“.

В събота на 2 юни ще бъдат отчетени резултатите и връчени наградите на победителите в Международния литературния конкурс за оригинална есперантска поезия и хумор и на Националния конкурс за превод на произведение от български на есперанто. В конкурса участват автори от Русия, Казахстан, Румъния, Сърбия и България