В рубриката „На кафе” Димитър Петров завеждащ „Връзки с обществеността” в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” разговаря с полковник о.з. Огнян Кирилов – председател на УС на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – в Област Разград.

Библиотеката и местните структури на Съюза си сътрудничат през последните години в областта на патриотичното и родолюбиво възпитание на подрастващите и работа по места с населението за съхраняване на българския дух и култура. Подробности може да чуете – в прикачения звуков файл.