„На кафе” – Димитър Петров

07.10.2016 г.

Рубриката „На кафе” с гост Иво Стоянов

В рубриката „На кафе” днес Димитър Петров ще разговаря с уредника на къща-музей „Станка и Никола Икономови“ – Иво Стоянов, който ще разкаже за Фабриката за барут, съществувала от началото на ХVІІІ в. до Освобождението в Разград. Това са сведения за най-ранните основи на манифактурното производство в Разград, чрез създадената държавна фабрика за рафиниране на селитра. Тя е основен компонент в направата на барута. Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.