В рубриката „Младите” клуб „Репортери” към ЦУТНТ посвещава днешното си радиопредаване на празничния 8-ми март.