„Младите“ с клуб „Репортери“ на ЦУТНТ – 08.03.2017 год.

В рубриката „Младите” клуб „Репортери” към ЦУТНТ посвещава днешното си радиопредаване на празничния 8-ми март.