Министерство на отбраната отказа да прехвърли правото на собственост на сградата на ДНА на Община Разград

Министерството на отбраната отказа да прехвърли правото на собственост на сградата на ДНА на Община Разград. Това съобщи днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев. Отказът е във връзка с изпратено писмо от община Разград на 08.06.2017 г. до Министерството на отбраната.
Като причина да не бъде удовлетворено искането Министерството посочва в писмото си, че имотът е с отпаднала необходимост и предстои формиране на визия за бъдещите управленски действия с него. Уточнено е още в документа, че обектът е деклариран през 1984 г. в Националния институт за недвижимо културно наследство като архитектурно-строителен паметник, поради което МО ще потърси възможности за неговата реставрация.
Градоначалникът увери, че относно безопасността на рушащата се сграда ще търси партньорство с Областния управител и компетентните органи.