Наш първи гост в новия творчески сезон бе Иван Борисов, директор на Общинско предприятие „Паркстрой” – Разград.
В разговора поставяме акценти върху приоритетите в дейността: поддръжката и чистотата на териториите от зелени площи; повишаване на специализацията на служителите, работещи със специализираната техника; за проблемите, които възникват в ежедневието, както и върху настоящите ангажименти, свързани с приключване на ремонта на централна градска част.