В днешното издание на рубриката „Зелен Календар“ сътрудникът ни Радка Стоянова – почетен член на Българския есперантски съюз и на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България ще ни запознае с живота и делата на покойната есперантистка Веселина Мандрова. Подробностите – в прикачения звуков файл.