В рубриката „Зелен календар” любезният ни сътрудник ни Радка Стоянова – почетен член на Българския есперантски съюз и на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България ще продължи разказа си за Почетните членове и конкретно за дейността на Милена Георгиева. Разговорът може да чуете в прикачения звуков файл.