На 16 и 17 октомври 2015г. в хотел ”Централ” ще се проведе традиционната двудневна международна научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев” – Филиал Разград. Проявата е под патронажа на областния управител Галина Георгиева.
Тази година конференцията е посветена на 70- годишнината на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Този научен форум е организиран съвместно с Дом на науката и техниката Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, Съюз на учените в България – клон Разград и Община Разград.
Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Ще бъдат представени 2 пленарни доклада от водещи специалисти в страната и 87 научни доклади с актуална научна и производствена тематика. Авторите на най-добрите доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален приз на Ректора на РУ „Ангел Кънчев”.
Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Габрово, Стара Загора и др. В конференцията ще вземат участие и учени от чужбина – представители на научни организации от Украйна, Русия, Испания и други. С голяма част от тях преподавателите от Филиала в Разград работят в общи научни проекти.
В заседанията на конференцията ще се включат и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителни технологии.