В рубриката «Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа въпросът за отговорността за неизпълнение на договорите за придобиване и повишаване на професионалната квалификация. Подробностите – в прикачения звуков файл.