„Вашите консултации“ – 3.05.2018 год.

В рубриката «Вашите консултации» синдикалистът Иван Димитров ще разгледа темата за прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.