„Вашите консултации“ – 22.03.2018 год.

В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въроси към КНСБ Разград Иван Димитров продължава с въпросите по прекратяването на трудовия договор от работодателя без предизвестие и днес ще разгледа два случая. Подробностите – в прикачения звуков файл.