„Вашите консултации“ – 19.04.2018 год.

Сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров отново ще представи интересна тема, която може да чуете в прикачения звуков файл.