„Вашите консултации“ – 15.03.2018 год.

В рубриката »Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНБС Разград Иван Димитров ще започне нова тема касаеща прекратяването на трудовия договор от работодателя без предизвестие.