„Вашите консултации“ – 10.05.2018 год.

В рубриката “Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа въпроса за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение съгласно чл 331 от Кодекса на труда.