„Вашите консултации“ – 1.03.2018 год.

В рубриката «Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправни въпроси към Регионалния съвет на КНСБ Иван Димитров ще разгледа темата за прекратяване на договора за професионална квалификация.