„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 8.09.2016 год.

Синдикалистът Иван Димитров в рубриката „Вашите консултации“ продължава обширната тема за колективното трудово договаряне. Къде и как е регламентирано задължението на работодателя да предоставя информация на синдикалната организация за икономическото си състояние, чуйте в прикачения звуков файл.