Синдикалистът Иван Димитров ще дискутира темата за видовете дисциплинарни наказания. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.