„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 5.01.2017 год.

Синдикалистът Иван Димитров ще дискутира темата за видовете дисциплинарни наказания. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.