„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 30.09.2016 год.

Сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще продължи темата за колективното трудово договаряне и в днешната рубрика „Вашите консултации“. Подробностите може  да чуете в прикачения звуков файл.