„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 3.11.2016 год.

Сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров и днес продължава темата за колективните трудови договори и конкретно поставя на фокус отрасловите или браншовите колективни трудови договори. Подробности може да чуете в прикачения звуков файл.