„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 29.12.2016 год.

Сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще продължи темата за дисциплинарните нарушения и конкретно ще разгледа видовете такива. Подробности може да чуете в прикачения звуков файл.